زبان/ Language :
واردات

واردات: نظر به سوابق وگستردگی فعالیت های تجاری شرکت پترواکسیرکیش و همچنین به دلیل وجود دفاتر همکار در کشورهای مختلف نظیر چین، هند، آلمان، انگلستان، سنگاپور، ترکیه و امارات، این شرکت آمادگی دارد تا بر حسب نیاز بازار داخل و جهت تنظیم بازار، مبادرت به واردات انواع کالا اعم از صنایع پتروشیمی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و غیرنفتی و اقلام عمومی نماید. که از این بین می توان به تامین تجهیزات و خوراک های مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی و صنایع دیگر، صنایع غذایی، قطعات خودرو، اسانس، دیوارپوش، خمیر کاغذ، گوشت و غیره اشاره نمود.

واردات: نظر به سوابق وگستردگی فعالیت های تجاری شرکت پترواکسیرکیش و همچنین به دلیل وجود دفاتر همکار در کشورهای مختلف نظیر چین، هند، آلمان، انگلستان، سنگاپور، ترکیه و امارات، این شرکت آمادگی دارد تا بر حسب نیاز بازار داخل و جهت تنظیم بازار، مبادرت به واردات انواع کالا اعم از صنایع پتروشیمی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و غیرنفتی و اقلام عمومی نماید. که از این بین می توان به تامین تجهیزات و خوراک های مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی و صنایع دیگر، صنایع غذایی، قطعات خودرو، اسانس، دیوارپوش، خمیر کاغذ، گوشت و غیره اشاره نمود.