زبان/ Language :
کارخانه تولید بشکه فلزی و بسته بندی قیر مرات

شرکت PEK اخیراً مبادرت به خرید کارخانه تولید بشکه فلزی و بسته بندی قیر مرات واقع در مورچه خورت در 35 کیلومتری شهر اصفهان نمود. این کارخانه در امر مظروف سازی قیر در زمینی به مساحت 210 هزار متر مربع اسمی و 230 هزار متر مربع واقعی، فعالیت خود را از اردیبهشت ماه جاری شروع خواهد کرد.

کارخانه مذکور مجهز به مخازن متعدد جهت نگهداری قیر، بازوی تخلیه و بشکه پرکنی همزمان، دستگاههای ساخت بشکه و همچنین بارگیری در پلی بگ می باشد.

ظرفیت تولید در حال حاضر 1000 تن - روزانه بوده که قابل افزایش تا دو برابر می باشد. خرید این کارخانه، شرکت PEK را در توسعه فعالیتهای خود در امر قیر از طریق شرکت در اختیار خود در کشور اندونزی یاری خواهد نمود.

 

 

 

شرکت PEK اخیراً مبادرت به خرید کارخانه تولید بشکه فلزی و بسته بندی قیر مرات واقع در مورچه خورت در 35 کیلومتری شهر اصفهان نمود. این کارخانه در امر مظروف سازی قیر در زمینی به مساحت 210 هزار متر مربع اسمی و 230 هزار متر مربع واقعی، فعالیت خود را از اردیبهشت ماه جاری شروع خواهد کرد.

کارخانه مذکور مجهز به مخازن متعدد جهت نگهداری قیر، بازوی تخلیه و بشکه پرکنی همزمان، دستگاههای ساخت بشکه و همچنین بارگیری در پلی بگ می باشد.

ظرفیت تولید در حال حاضر 1000 تن - روزانه بوده که قابل افزایش تا دو برابر می باشد. خرید این کارخانه، شرکت PEK را در توسعه فعالیتهای خود در امر قیر از طریق شرکت در اختیار خود در کشور اندونزی یاری خواهد نمود.