زبان/ Language :
متن خبر
گزارش نهمين نمايشگاه ايران پلاست و غرفه PCC

 

نمايشگاه ايران پلاست بعنوان مهمترين رويداد بين المللي كشور در زمينه محصولات پليمري موجبات گردهمايي سازمان ها، تشكل ها ، انجمن ها ،واحدهاي توليدي، صنعتي،بازرگاني وتحقيقاتي را از سراسر دنيا فراهم مي آورد.نمايشگاه بين المللي ايران پلاست از سال 1381 آغاز به كار نمود و طي ساليان بعد نيز تا سال 1385 به صورت ساليانه برگزار شد . از دوره ششم به بعد به منظور ارتقاء كيفي نمايشگاه و پرهيز از همزماني با ساير نمايشگاه هاي مهم بين المللي مشابه ، برپايي آن به صورت دوسالانه در دستور كار قرار گرفت .
غرفه شركت بازرگاني پتروشيمي در سالن شماره 8 كه  يكي از بزرگترين و مدرنترين سالنهاي نمايشگاه مي باشد و تمامي شركتهاي بزرگ توليدي و شركت ملي صنايع پتروشيمي در آن حضور داشت قرارداشت
هماهنگي و برنامه ريزي جهت حضور مديران شركتهاي توليدي ، هيأت هاي اقتصادي و پارلماني ، شركتهاي خارجي و انجمن ها ، اتحاديه ها ، صنوف و مسئولين دولتي در غرفة اختصاصي بازرگاني پتروشيمي ،از جمله اهداف حضور در اين نمايشگاه بود كه در طول مدت برگزاري و حتي تا آخرين لحظات پايان كار نمايشگاه ادامه يافت و مديراني از پتروشيمي هاي مختلف از جمله هلدينگ خليج فارس ، بندرامام ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ، اميركبير ، مارون و .... مسئولين ارشد وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مديران ارشد وزارت نفت ، رئيس و اعضاء كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ، رئيس و اعضاء كميسيون صنايع مجلس ، تعدادي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به غرفه PCC مراجعه و جلسات مهمي در فاصله حضورشان با مدير عامل و ديگر مديران شركت بازرگاني پتروشيمي برقرار نمودند . نتايج اين نشستها و جلسات در نقش آفريني بيشتر PCC در حوزه فعاليتهاي مرتبط تأثير گذار خواهد بود .

 

يكي از نتايج مهم حاصل از حضور هيأتهاي بازديدكننده از غرفه جلسه مشترك رئيس و اعضاء كميسيون انرژي به اتفاق و معاون وزير نفت و تعدادي از مديران پتروشيمي بود كه در اين نشست مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي در فرصت ارائه شده نسبت به معرفي فعاليتها ، توانمنديها و چالشهاي كلي موجود سر راه بازرگاني محصولات پتروشيمي توضيحاتي داده و پس از آن سخنگوي كميسيون انرژي نيز بعدازظهر همان روز مجددا" به غرفه مراجعه و گزارشاتي را در اين خصوص دريافت مي نمايند و در نهايت منجر به مصاحبه ايشان با برخي از سايتها در خصوص برنامه ريزي مسئولان كشور جهت تقويت نقش PCC در حوزه تجارت جهاني محصولات پتروشيمي خصوصا" نقش پر رنگ آن در حوزة  صادرات و بازارهاي خارجي و بين المللي مي گردد. 

نوشته شده توسط : admin
تعداد بازدید : 818
 

بازگشت