زبان/ Language :
متن خبر
رونمایی از گیاه یاتروفا

 

ياتروفا (جاتروفا) انواع گوناگوني دارد كه بومي مناطق آمريكا، كارائيب، مكزيك و شيلي است. ياتروفا بسيار مقاوم به كم آبي و خشكي است و براي جنگل كاري و احياء بيابان هاي غيرقابل كشت عالي است. جنگلهاي دنيا در حال از بين رفتن است و بسياري از زمين هاي كره خاكي قابل كشت نيستند و به دليل مقاومت بالاي اين گياه مي توان از آن براي بيابان زدايي و افزايش فضاي سبز استفاده كرد. جمعيت دنيا رو به افزايش است و زمين هاي زراعي دائماً در حال كاهش مي باشد. اين نوع گياه مي تواند جايگزين مناسبي براي خوراك انسان و دام باشد. دو گونه كشف شده از اين گياه بشرح زير مي باشد:

1.       Jatropha Curcas: اين نوع ياتروفا 15 سال پيش در مكزيك كشف شده است و دو نوع سمي و غيرسمي دارد. تفاوت ميان سمي و غير سمي از طريق مرغها صورت مي گرفت، به اينصورت كه اگر مرغها آنها را مي خوردند نوع ياتروفا، غيرسمي بود. گونه غيرسمي خوراكي مي باشد.

2.       Jatropha Platyppylla: دو سال بعد از گونه اول كشف شد و غيرسمي و خوراكي است.

اين گياه داراي چربي بسيار بالايي است بطوريكه از هر بذر 50 درصد روغن خالص بدست ميايد كه مي توان بدون هيچ عمليات فرآوري و حتي تركيبي، بعنوان جايگزيني مناسب بطور مستقيم وارد موتورهاي ديزلي شود. پس از گذشت سه سال از هر هكتار مزرعه ياتروفا مي توان حدود 6 تن بذر جمع آوري كرد كه از اين ميان 3 تن روغن بدست ميايد.

روغن بدست آمده از ياتروفا 10 برابر بيشتر از روغن ذرت و 4 برابر بيشتر از روغن سويا است. ميزان مواد معدني و آب در ياتروفا بسيار بالا است و همچنين آمينو اسيدهاي موجود در آن در مقايسه با ساير دانه ها بسيار بالا است. از هر جهت به اين دانه نگاه كنيم از بقيه دانه ها برتر است، حتي از ياتروفاي سمي هم مي توان براي استفاده زنبورها براي عسل خوراكي استفاده كرد. ياتروفا را مي توان به دو بخش پروتئيني و روغني تقسيم كرد كه كيفيت روغن آن در حد روغن سويا ست و قابل استفاده براي جايگزيني سوخت موتورهاي ديزلي است. بخش پروتئيني آن مكمل خوبي مي باشد. امكان كشت آن در جنوب ايران وجو دارد و مي تواند منبعي جديد براي سوخت، تغذيه و پوشش گياهي منطقه باشد.

 


نوشته شده توسط : admin
تعداد بازدید : 908
 

بازگشت