زبان/ Language :
حوزه صنعتي شامل:

 

1.     واردات انواع پليمرها
2.     واردات محصولا ت شيميايي و پتروشيميايي

 

 

1.     واردات انواع پليمرها
2.     واردات محصولا ت شيميايي و پتروشيميايي

 

کد قیمتهای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک (عرضه داخلی)
 
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر