زبان/ Language :
تماس با ما
آدرس دفتر بازرگاني شركت:
تهران، بزرگراه آفريقا، نبش خيابان نهم گاندي، پلاك 38، طبقه ششم، واحد 27
تلفكس: 88887991 – 88787299
كد پستي: 1517769513
 
آدرس دفتر مركزي شركت :
كيش، بلوار انديشه، خيابان ميثم تمار، روبروي مسجد امير، ساختمان قديم كشتيراني والفجر، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس دفتر كيش:   07644455587 – 076444555586
كد پستي: 7941764757

ايميل:info@exirkish.com
آدرس دفتر بازرگاني شركت:
تهران، بزرگراه آفريقا، نبش خيابان نهم گاندي، پلاك 38، طبقه ششم، واحد 27
تلفكس: 88887991 – 88787299
كد پستي: 1517769513
 
آدرس دفتر مركزي شركت :
كيش، بلوار انديشه، خيابان ميثم تمار، روبروي مسجد امير، ساختمان قديم كشتيراني والفجر، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس دفتر كيش:   07644455587 – 076444555586
كد پستي: 7941764757

ايميل:info@exirkish.com