زبان/ Language :
درباره ما

شركت بازرگاني پترو اكسير كيش با مديريت عاملي آقاي ابراهيم شفيق نداماني مي باشد با اولويت مشاركت در تامين كالاهاي اساسي مورد نياز كشور در بخش صنايع غذايي و كشاورزي (شامل تامين نهاده هاي دامي و كشاورزي و مواد اوليه كارخانجات صنايع غذايي) و نيز تامين ماشين آلات مورد نياز در بخش صنايع غذايي و كشاورزي كشور در سال 1390 تحت شماره 9735 در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش ثبت و رسماً از تاريخ 1/4/1391 آغاز به فعاليت نموده است.

 

 

اهم خدمات و محصولات:

     I.       تامين كالاهاي اساسي:
·         گوشت منجمد جهت مصارف خانوار
·         گوشت منجمد جهت مصارف صنعتي
·         گندم
·         شكر
·         روغن خوراكي
·         كره
·         شيرخشك صنعتي
      II.            تامين نهاده هاي دامي:
·         كنجاله سويا
·         كنجاله كلزا
·         جوي دامي
·         ذرت
   III.            ماشين آلات كشاورزي و كارخانجات صنايع غذايي
    IV.            تامين منابع مالي و مشاركت مدني در توليد محصولات كارخانجات صنايع غذايي
 
عضويتها:
·         عضو گروه واردكنندگان مواد پروتئيني
·         عضو اتاق بازرگاني ايران
·         عضو اتاق بازرگاني ايران و برزيل

 

 

 

 

شركت بازرگاني پترو اكسير كيش با مديريت عاملي آقاي ابراهيم شفيق نداماني مي باشد با اولويت مشاركت در تامين كالاهاي اساسي مورد نياز كشور در بخش صنايع غذايي و كشاورزي (شامل تامين نهاده هاي دامي و كشاورزي و مواد اوليه كارخانجات صنايع غذايي) و نيز تامين ماشين آلات مورد نياز در بخش صنايع غذايي و كشاورزي كشور در سال 1390 تحت شماره 9735 در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش ثبت و رسماً از تاريخ 1/4/1391 آغاز به فعاليت نموده است.

 

 

اهم خدمات و محصولات:

     I.       تامين كالاهاي اساسي:
·         گوشت منجمد جهت مصارف خانوار
·         گوشت منجمد جهت مصارف صنعتي
·         گندم
·         شكر
·         روغن خوراكي
·         كره
·         شيرخشك صنعتي
      II.            تامين نهاده هاي دامي:
·         كنجاله سويا
·         كنجاله كلزا
·         جوي دامي
·         ذرت
   III.            ماشين آلات كشاورزي و كارخانجات صنايع غذايي
    IV.            تامين منابع مالي و مشاركت مدني در توليد محصولات كارخانجات صنايع غذايي
 
عضويتها:
·         عضو گروه واردكنندگان مواد پروتئيني
·         عضو اتاق بازرگاني ايران
·         عضو اتاق بازرگاني ايران و برزيل